Phân biệt trà Xanh và trà Ô Long Trung Quốc


Trung quốc có rất nhiều loại trà xanh. Hiện nay chưa thấy tài liệu nào ở Việt Nam nói cụ thể về loại trà mà chúa Trịnh Sâm, và các nhà văn hào như Phạm Đình Hổ, Nguyễn Tuân uống có phải là ô long không ? Nhưng đều nói đến chén hạt mít, chén tống, chén quân, ấm Mạnh Thần, than Tô Châu … của người tàu.
Continue reading “Phân biệt trà Xanh và trà Ô Long Trung Quốc”