Hậu 8/3

Những chuyện hài hước nhân ngày 8/3 và hậu 8/3

 

Hôm qua ngày bảy tháng ba.
Chị em phấn chấn đi ra đi vào.
Đi ra không thấy anh nào.
Chị em lủi thủi đi vào đi ra.

Hôm nay mùng tám tháng ba.
Chị em nô nức đi ra đi vào.
Đi ra người đón người chào.
Chị em phấn khởi đi vào đi ra.

Ngày mai mùng chín tháng ba.
Chị em quen thói đi ra đi vào.
Đi ra chẳng thấy người chào.
Chị em lẩm bẩm đi vào không ra.

@@@

Hôm nay mồng Tám tháng Ba.
Chị em phụ nữ đi ra đi vào.
Anh em nam giới mời chào.
Chị em phụ nữ đi vào đi ra.

Hiện đại như ở nước Nga.
Chị em phụ nữ hết ra thì vào.
Lạc hậu như ở nước Lào.
Chị em phụ nữ hết vào lại ra.

Xa xa ở tận Cu Ba.
Chị em phụ nữ vừa ra lại vào.
Gần gần như ở Hàng Đào.
Chị em phụ nữ vừa “vào” đã… “ra”.

Việc gì phải tận nước Nga.
Việc gì “tám” chuyện Cuba với Lào.
Hãy đến bất cứ nhà nào.
Chị em không việc cũng vào cũng ra.

Thật là ngứa mắt chúng ta.
Nhưng thôi cứ để họ ra họ vào.
Không thì “cửa sắt” họ rào.
Anh em đố có dám “vào” dám “ra”.

@@@

Tai họa sau ngày 8-3

Một phụ nữ sau ngày 8-3 kêu than bỗng dưng cô bị đau mỏi 2 đầu gối mà không rõ nguyên nhân. Cô đã đi tới đi lui rất nhiều phòng khám nhưng không ăn thua, đau vẫn hoàn đau. Mãi nhiều ngày sau cô mới sực nhớ ra một chuyện: Số là nhân 8/3 – ngày “phụ nữ vùng lên” và cô đã thử vùng lên… trên bằng cách đổi “tư thế yêu” cho chồng. Và hậu quả là cô đã bị như đã nói.

Sưu tầm từ nhiều nguồn

Vịnh:

Không riêng mồng tám tháng ba

Ngày nào họ cũng bàn ra bàn vào

Bàn xem xem có cách nào

Làm cho “phái ấy” năng “vào” lâu “ra”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *