Khóc mẫu thân

Than ôi một nén hương buồn

Đưa người về với cội nguồn tổ tiên

Con quỳ tiễn biệt mẹ hiền

Từ nay cách trở hai miền âm dương

***

Cuộc đời ngắn ngủi vô thường

Mồ côi cõi tạm, nhớ thương bóng hình

Công lao trời bể ân tình

Ghi lòng tạc dạ nhân sinh kiếp này

(Lễ tam chiêu – mồng 8 tháng 6 năm Tân Sửu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *