Vợ cũ – Chồng cũ

Em sắp là vợ cũ
Tôi sắp là chồng cũ
Bạn bè mới biết tin
Bảo mình điên cả lũ

Em sắp là vợ cũ

Tôi sắp là chồng cũ

Bạn bè mới hay tin

Bảo mình điên cả lũ

***

Có gì đâu mà điên!

(Cái gì rồi chẳng cũ?)

Thành sự ở tại Thiên

Mưu sự – Nhân chẳng đủ!

***

Bây giờ đã hết duyên

Níu kéo thêm buồn phiền,

Ai bảo điên cũng được

Mình thanh thản như Tiên!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *