Những bài học bổ ích từ lời dạy của Đức Đạt-lai Lạt-ma

Những lời dạy của Đức Đạt-lại Lạt-ma Đăng-châu Gia-mục-thố – vị lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng – sẽ giúp các doanh nhân rút ra những bài học bổ ích, thực tế và sâu sắc để điều hành doanh nghiệp của mình, tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn vì cộng đồng. Continue reading “Những bài học bổ ích từ lời dạy của Đức Đạt-lai Lạt-ma”